Rekisteröitynä yhdistyksenä seuramme toimii vahvistettujen sääntöjen mukaisella tavalla. Sääntömääräisiä kokouksia on vuodessa kaksi. Syyskokous vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja tekee henkilövalinnat seuran johtokuntaan. Kevätkokouksessa käsitellään johtokunnan toimintakertomus edellisvuodelta, samoin esitetään tilinpäätös ja tase sekä myönnetään asioiden ollessa kohdallaan tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle. Näissä kokouksissa voidaan myös käsitellä yleisiä seuran asioita sekä antaa johtokunnalle evästyksiä asioiden hoitamista varten.

Vuoden 2022 asioiden käsittely sujui hyvässä hengessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi seuran uusi puheenjohtaja Jouni Riekki. Vanha johtokunta, joka uusiutui vuoden vaihteessa neljällä jäsenellä, oli valmistellut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, mitkä yksimielisesti hyväksyttiin.

Liikuntajaosto Markku Lamminmäen johdolla on vuosittain palkinnut aktiivisia seuran jäseniä kiertopalkinnoilla. Näin tehtiin nytkin. Palkittuja tällä kerralla olivat hiihto: Carl-Eric Fredriksson, kävely: Markku Lamminmäki, harraste: Pekka Vanne, kunto: Tapio Palomäki, vuoden jäsen: Reijo Halme ja lentopallo: Paavo Kivikoski.

Vuoden 2022 kuluessa palattiin pandemiajakson jälkeen normaaliin toimintaan. Syksyn aikana virastotalon jumppatilaisuuksiin osallistui 15-20 jäsentä. Nyt vuoden vaihduttua on joukko kasvanut 25-30 henkilön suuruiseksi.
Seuran jäsenkehitys on ollut laskeva. Haasteena on saada kehityksen kulku käännettyä kasvuun. Vuoden 2022 lopussa seuran jäsenrekisteriin oli kirjattuna 107 jäsentä. Jäsenhankinta on koko jäsenistön yhteinen haaste vaikka johtokunnalla on asiassa erityinen vastuu.

Käytiin vilkasta yleiskeskustelua seuran palkitsemiskäytännöistä. Todettiin, että johtokunnalla on aiheellista tarkistaa ja päivittää palkitsemispolitiikkaa. Jaettavien kiertopalkintojen melko suurta määrää voidaan rajoittaa ja tarpeelliseksi katsottavia huomionosoituksia monipuolistaa.

Käytiin myös yleiskeskustelua tulossa olevaan 100-vuotisjuhlaan liittyvistä hankkeista. Esillä on ollut seuran historiikin kirjoittaminen ja painattaminen kirjan muotoon. Käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin sille kannalle, että kirjahanke olisi liian työläs ja kallis toteutettavaksi pienelle seurallemme. Sen sijaan tutkitaan mahdollisuuksia koostaa kuluneiden vuosikymmenten toiminta nykyaikaisempaan formaattiin, jonka jakelu verkossa olisi mahdollista.

Jouni Riekki

puheenjohtaja