Syyskokouksen 2023 päätöksiä

Seuramme syyskokous pidettiin 11. 12.2023 Virastotalon Niinistö-salissa. Paikka osoittautuikin hyvin varustelluksi vuosikokouspaikaksi, kaikki näkivät ja kuulivat mitä salissa sanottiin tai näytettiin.

Kokouksen alussa puheenjohtaja esitti katsauksen kuluneeseen toimintavuoteen. Saatoimme iloksemme todeta, että koronan aiheuttaman hiljaisen jakson jälkeen toiminta on saavuttanut normaalin aktiivisuustason. Jumppaajia on riittänyt ja uusia jäseniäkin on liittynyt seuramme jäseniksi. Monet heistä ovat tulleet myös rohkeasti mukaan lentopallovuoroille verestämään vanhoja taitojaan. Samoin luontoretket ja kuntotestit kiinnostavat seuramme jäsenistöä.

Talousarvio vahvistettiin johtokunnan esittämässä muodossa, merkittävin kuluerä seurallamme on Senaatti- Kiinteistöjen laskuttama salivuokra. Tulojen puolella jäsenmaksut ovat keskeinen tulonlähteemme. Ajoittain olemme saaneet myös rahallista avustusta ulkopuolisilta yhteisöiltä.

Jäsenmaksujen osalta on tulossa muutos vuoden 2024 alusta lähtien. Entinen käytäntömme on perustunut kiinteään vuosittaiseen jäsenmaksuun ja lisäksi salin käytöstä on peritty kertakohtainen salimaksu. Se on laskutettu jäsenille seuraavan vuoden alkupuolella. Maksun vaihtelu eri jäsenten kesken on luonnollisesti ollut suuri ja tulona se on osoittautunut talousarvion kannalta huonosti ennustettavaksi. Laskentamekanismikin on ollut työteliäs kertyvään rahamäärään nähden.

Vuoden 2024 jäsenmaksuksi vahvistettiin 40 € + 40 € jokaiselta jäseneksi. Summa laskutetaan kahdessa erässä, puolet keväällä ja toinen osa syyskaudella. Siirtymävaiheessa päättyvän vuoden 2023 salimaksut laskutetaan jäsenille alkuvuodesta, minkä jälkeen salimaksua ei erikseen peritä.

Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja vuoden 2024 johtokuntaan. Vanhoista jäsenistä jatkavat Jouni Riekki puheenjohtajana, Reijo Malila, Tapio Kaleva ja Hannu Ojala. Uusiksi jäseniksi valittiin Hannu Jalonen, Jarmo K. Laine sekä Risto O.Laine. Uusi johtokunta pitää järjestäytymiskokouksensa vuoden alussa ja sen sisäisestä työnjaosta kerromme tämän jälkeen.

Seuramme perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta vuonna 2025. Seura haluaa juhlistaa tuota vuotta järjestämällä ikää ja arvoa vastaavan juhlan jäsenistölleen. Juhlavuoden valmisteluissa tarvitaan monenlaista osaamista tulemme kääntymään jäsenistön puoleen erilaisia työryhmiä perustettaessa. Otamme mielellämme kaikenlaisia ideoita vastaan jo nyt. Vanhat valokuvat, kertomukset ja muistelut ovat myös tervetulleita.

Jouni Riekki

puheenjohtaja